Tjust-bion 40 år

rgrggI mitten av 70-talet var det stor sorg i Gamleby när Gambion lades ner. Men detta väckte snart nya initiativ. Gert Lilja, lärare på Åbyskolan inbjöd föreningslivet i Gamleby till samråd för att få till en biograf i Åbyskolans Aula. Gamleby Biografförening startades och hösten 1978 fanns Tjust-Bio på plats och invigdes av dåvarande kulturministern. Biografföreningens målsättning har hela tiden varit att visa filmer med hög kvalitet. En viktig förutsättning med en föreningsdriven biograf är alla tjänstevilliga medlemmar i de olika medlemsföreningarna, vilka hjälper till med biljettförsäljning och städning av lokalerna. I början av 80-talet bildades en barnfilmssektion som arbetade för ett utbud av kvalitetsfilm för barn. Biografföreningen har hela tiden varit öppen för nya initiativ för att locka nya grupper till biografen. På Christer Gometz initiativ startades Smalspåret i nära samarbete med Gamleby TV-utbildning, och tack vare statliga bidrag kunde vi bjuda in många intressanta personer i filmvärlden att delta i eftersnack till filmerna.

Under 2000-talet började oro spridas över den konventionella spelfilmens framtid, och vi fick på allvar ta oss en funderare om Tjust-Bions framtid. Vi deltog i uppvaktningar hos kommunen som såg Gamleby som en centralpunkt för den norra kommundelen och vi var beredda att satsa på en digitalisering av biografen. Bidrag beviljades av Svenska filminstitutet, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Västerviks kommun. Det blev en total förnyelse av biograf-utrustningen med ny digital projektor, ett nytt högtalarsystem och ny filmduk. Våren 2014 hölls invigning av den nya bio-grafen och året därefter kunde vi också skapa lite mer komfort i salongen med utbyte av flera stolsrader med bekvämare stolar. I denna nya miljö bjöd vi in till den första Filmfestivalen i Gamleby i april 2015. I år bjuder vi in till filmfestival nummer tre.