Händelser i Ydre


Ydre är ett litet samhälle med 3.700 själar på gränsen mellan Östergötland och Småland, och om Händelser i Ydre kan man givetvis säga att det som händer inte är särskilt anmärkningsvärt. Men det är just detta som är filmens styrka och det som ger den allmängiltighet. Vi kan alla känna igen oss, både i vardagsslitet och i nos- talgin som ligger på lur i det vackra landskapet. Så här lever och arbetar människor i en svensk glesbygd och det är kanske inte vårt liv, men, som Johan Croneman i DN skrev: ”man slås ändå med häpnad över hur lika vi är, och hur många gemensamma intressen och problem vi
trots allt delar.”

 

HÄNDELSER I YDRE
Regi: Malla Grapengiesser, Alexander Rynéus, Per Bifrost, Tjust Bio, lördag 10:35

Inläggsförfattare: Alexandra Friberg