AMANDA OOMS

Amanda (f. 1964) är uppvuxen i Höör och dotter till en holländsk konstnär. Föräldrarna var även de ”barn av 60-talet”, fascinerade av flowerpower, gröna vågen och kollektiv. Det betydde mycken kärlek men lite trygghet och när modern tog livet av sig i Amandas tonår bröt hon upp och råkade lyckligt nog och ganska snart hamna i arbetskollektivet hos Suzanne Osten på teatern Unga Klara. Det gav henne den självtillit hon behövde.

Hos Osten fick hon också sin första filmroll i Bröderna Mozart (1986), en liten roll men med karisma, vilket gjorde att hon fick större roller i ett par norska filmer som bl.a. renderade henne en Amanda, d.v.s. norsk films motsvarighet till en guldbagge. Genombrottet i Sverige kom med Carl-Gustaf Nykvist Kvinnorna på taket (1989) som tävlade i Cannes. Det resulterade i sex mindre anmärkningsvärda utländska filmroller, men också en märklig självbiografisk roman ”Nöd vänd dighet”, fylld av kloka, personliga sentenser. Exempelvis: ”Hon vill vara tillgänglig för det som kan förändra tomheten”, ”Ett enda bud är ditt, ge dig ut och leta sagor” och ”Jag kan förstå varför man blir sjöman. Världen bli plötsligt inte större än ett skepp”.

Återbördad till Sverige har det på 2000-talet blivit drygt 20-talet filmer, av skiftande kvalitet, med Så vit som en snö (2001), Richard Hoberts Harrys döttrar (2005) och Hannes Holms Himlen är oskyldigt blå (2010) som riktmärken. Hon är
även en skicklig tecknare, har spelat på Dramaten i en egen monologföreställning, ”Tåla mod”, och inte minst har hon uppmärksammats som partner till sångaren Joakim Thåström.

Så vit som en snö

Troells film handlar om den första svenska avatrisen, Elsa Andersson (1897-1922) som tidigt fascinerades av flyget på den närbelägna flygskolan på Ljungbyhed. Det är ett stycke svensk flyghistoria, men styrkan i filmen ligger främst i den filmpoesi som Troell skapat kring denna unga kvinna, bonddottern som bryter upp från sitt jordbundna liv för att förverkliga sin längtan efter frihet och ett eget, annorlunda liv.
Det har blivit en lysande och sinnlig bildväv där även små detaljer som fåglar och fjärilar symboliskt fångar lusten att flyga och drömmen om frihet.

 

SÅ VIT SOM SNÖ
Tjust bio, fredag 18.00

Inläggsförfattare: Alexandra Friberg